ZAJĘCIA DODATKOWE

Sensoplastyka®

wprowadza nas w świat zapachów, faktur i kolorów. Dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw, rozwija kreatywność i twórcze myślenie poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów, takich jak: węch, smak, zapach, słuch, wzrok i dotyk. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnienie ruchowe, wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy – pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe. Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale dbamy też o własny rozwój i stan umysłu. Zajęcia z Sensoplastyki ® sprzyjają relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i szczęśliwy opiekun, to szczęśliwe dziecko.

Rytmika

nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem. E. J. Dalcroze Muzyka jest niezwykle ważna w rozwoju najmłodszych, ponieważ pozwala na aktywizację wszystkich obszarów mózgu dziecka. Pomaga w kształtowaniu dziecięcej wyobraźni. Jest też źródłem radości, odprężenia i ukojenia. W naszym żłobku dbamy o to, aby nasi podopieczni doświadczali jak najbardziej urozmaiconej muzyki: od prostych, dziecinnych melodii, poprzez muzykę klasyczną, po dźwięki etniczne. Różne tonacje, różny rytm oraz bogactwo instrumentów przyczyniają się do nabycia umiejętności uważnego słuchania, porównywania, wyczuwania zmiany tempa, tonacji czy barwy dźwięku. W ramach zajęć rytmicznych dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach muzyczno – ruchowych, których głównym celem jest kształcenie koordynacji słuchowo – ruchowej, a także rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz kształtowanie u najmłodszych estetyki ruchu.
Inną formą zajęć umuzykalniających jest odkrywanie dźwięków za pomocą gry na instrumentach, wśród których znajdziemy proste grzechotki, tamburyna, ukulele oraz instrumenty zaskakujące i niecodzienne, pochodzące z różnych zakątków świata, które cechuje naturalne, kojące brzmienie, jak np.: gong wietrzny, bęben oceaniczny, misy dźwiękowe, kije deszczowe i inne.

Metoda Pedagogiki Zabawy (KLANZA)

to jedna z ciekawych i bardzo lubianych przez dzieci metod pracy wykorzystywanych w naszym żłobku. Jest ona interesującym i jedocześnie atrakcyjnym sposobem na uczenie się przez działanie, odkrywanie i przeżywanie. Pojęcie „zabawa”, rozumiane jest w tym przypadku jako czynność sprawiająca przyjemność dziecku, wyzwalająca kreatywność oraz zaspokajająca różnorodne potrzeby. Głównym elementem Klanzy są tańce i zabawy integracyjne. Pomagają one przezwyciężać dzieciom ich lęki i obawy przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcie, ułatwiają swobodną komunikację, pobudzają wyobraźnię, a także sprawiają, że dzieci stają się bardziej otwarte i spontaniczne. Znakiem rozpoznawczym Klany jest kolorowa chusta animacyjna, która dostarcza dzieciom różnorodnych doznań wzrokowych, dotykowych i ruchowych.

Logorytmika

polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Zajęcia mają na celu usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej. Ćwiczenia te ściśle łączą się z muzyką i ruchem ciała w formie zabawy, wykorzystując również ćwiczenia oddechowe, słowne i słuchowe co pobudza aparat mowy i rozwija rytmizację. Dodatkowo doskonalą umiejętności poznawcze, uwagę i koncentrację. Celem logorytmiki jest przede wszystkim harmonijne stymulowanie mowy. Taka forma zajęć daje szansę na unikanie złych nawyków, wad wymowy, popełnianiu błędów już na wczesnym etapie rozwoju mowy. W zajęciach wykorzystujemy: instrumenty perkusyjne, sprzęty gimnastyczne, tablice demonstracyjne, płyty z muzyką do zabaw, a także z akompaniamentem do piosenek oraz inne środki dydaktyczne tj. kolorowe piórka, chusty, słomki, wstążki itp.

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Gimnastyka ma za zadanie korygowanie zaburzeń statytki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich, a także wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym. Celem placówki jest wykorzystanie gimnastyki do kształtowania odruchu poprawnej postawy ciała. W tym celu do ćwiczeń wykorzystywane są dostępne akcesoria, takie jak: laski gimnastyczne, obręcze, szarfy, woreczki, dyski, piłki, mata korekcyjna, deskorolka terapeutyczna itp.

Zajęcia animacyjne pt: „Mały Einstein"

Prowadzone w naszej placówce mają charakter warsztatowy, dają dzieciom możliwość odkrywania świat przez obserwacje i samodzielne działanie. Innowacyjna forma prowadzenia zajęć ma na celu pobudzenie dziecięcej ciekawości i wyobraźni jak również rozwój małej i dużej motoryki, sprawności fizycznej oraz pozwala na odkrywanie otaczającej rzeczywistości w prosty i dostosowany do możliwości dziecka sposób. Takie zabawy także uczą naszych najmłodszych cierpliwości, wytrwałości i koncentracji uwagi, ponieważ na efekt końcowy trzeba czasem trochę poczekać. Eksperymentowanie to doskonała nauka przez zabawę, w której dzięki wykorzystaniu prostych rekwizytów i artykułów spożywczych dzieci przenoszą się w świat nowych doświadczeń. Robimy doświadczenia, podczas których dzieci obserwują wybuch wulkanu, wiedzą co zrobić, aby woda zamieniła się w lód, jak również poznają sztuczki balonowe. Podczas zajęć wykonujemy także: musujące kule, kolorowy piasek, kolorowy deszcz, burze w słoiku, lampę lawę oraz ciecz nienewtonowską.

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Polega na rozwijaniu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą dotyku i ruchu. Udział w tych zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Metoda stworzona przez Weronikę Sherborne opiera się na naturalnej aktywności wynikającej z zabaw ruchowych. Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

W naszej placówce przywiązujemy dużą uwagę do profilaktyki logopedycznej, która ma za zadanie umożliwić dziecku optymalny poziom rozwoju mowy poprzez wczesną stymulację. Podczas zabaw logopedyczny wykonujemy min. proste ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, dźwiękonaśladowcze, logorytmiczne oraz ćwiczenia wspomagające uwagę, pamięć, percepcję wzrokową, rozwój motoryki dużej i małej. Podczas zajęć gramy w gry oddechowe, puszczamy bańki, dmuchamy na różne małe i lekkie przedmioty, które dzięki temu unoszą się w powietrzu (np. kolorowe piórka, skrawki bibuły, styropianowe piłeczki itp.), słuchamy logopedycznych bajek i wierszyków, w trakcie których robimy baloniki z policzków, liczymy ząbki, oblizujemy usta, robimy językiem huśtawkę, kląskamy, przesyłamy buziaki itp. Ponadto słuchamy odgłosy zwierząt i najbliższego otoczenia, powtarzamy wyrażenia dźwiękonaśladowcze, dobieramy obrazki w pary, śpiewamy, tańczymy, malujemy, lepimy itp.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH