Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM Z ODDZIAŁAM INTERGRACYJNYMI „TUPTUŚ”

6:30 - 8:30
Przyjmowanie dzieci do Żłobka

Zabawy indywidualne, według inwencji twórczej dziecka w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy integracyjne.

8:30 - 9:00
Śniadanie

Karmienie dzieci i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nabywanie przez dzieci umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00 - 9:15
Zabiegi pielęgnacyjne po śniadaniu, nauka samodzielności

Mycie rąk, zębów, korzystanie z nocników.

9:15 - 10:00
Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych zgodnie z planem pracy grup
*Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.

Prowadzenie terapii w salach terapeutycznych (logopedyczna, Integracji Sensorycznej, Sala  Doświadczania Świata).

10:00 - 10:15
II Śniadanie

Czynności higieniczno-sanitarne po śniadaniu.

10:15 - 10:30
Zabawy

Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie żłobkowym, spacer. Zabawy relaksacyjne, czytanie  i opowiadanie bajek, muzykoterapia.

10:30 - 12:00
Obiad

Karmienie dzieci i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nabywanie przez dzieci umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:00 - 12:15
Zabiegi pielęgnacyjne po obiedzie, nauka samodzielności

Mycie rąk, korzystanie z nocników.

12:15 - 14:15
Leżakowanie

Odpoczynek, drzemka, monitorowanie snu dzieci.

14:15 - 14:30
Budzenie dzieci

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno-sanitarne przed podwieczorkiem.

14:30 - 15:00
Podwieczorek

Karmienie dzieci i pomoc przy spożywaniu posiłku. Nabywanie przez dzieci umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15:00 - 16:30
Zabawy indywidualne

Według inwencji twórczej dziecka w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy integracyjne. Oczekiwanie na przyjście rodziców.

*Zajęcia dodatkowe:  rytmika, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Sensoplastyka®, arteterapia, bajkoterapia, zajęcia animacyjne „Mały Einstein”, profilaktyka logopedyczna, język angielski.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH