GRUPY DZIECIĘCE

Malinki

„Malinki” to grupa wiekowa, do której uczęszczają najmłodsze dzieci od 20 tygodnia do 1 roku życia. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak ważny jest w życiu i rozwoju dziecka okres niemowlęcy, dlatego też naszych najmłodszym podopiecznych otaczamy szczególną troską i uwagą. Dbamy o ich regularną higienę, pielęgnacje i prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Szczególną uwagę zwracamy również, aby nadmiar bodźców nie zaburzył ich naturalnej równowagi. Nasze zajęcia w głównej mierze ukierunkowane są na stymulację rozwoju: społecznego, ruchowego, emocjonalnego małej motoryki, na rozbudzanie świadomości własnego ciała oraz na stymulację zmysłów poprzez pracę nad kolorami, różnorodnymi fakturami i dźwiękiem. W przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i otwartości na małego człowieka, zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i opiekę na wysokim poziomie, o którą dba wykwalifikowany personel.

Słoneczka

Do grupy „Słoneczka” uczęszczają dzieci w wieku od 12 do 18 miesięcy. Słoneczka wchodząc w 2 r.ż. stają się bardzo ciekawe, aktywne i żywiołowe. Z radością eksplorują przestrzeń wokół siebie, wspinając się, zaglądając i dotykając wszystkiego wokół. Budzi się w nich ciekawość odkrywcy, niezależność i samodzielność. W ciągu dnia zapewniamy dzieciom opiekę na wysokim poziomie, a podczas codziennych zajęć łączymy zabawę z pierwszą edukacją. Uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie, nawiązujemy pierwsze relacje rówieśnicze, stawiamy pierwsze kroki w procesie odkrywania świata, zdobywamy doświadczenia w samodzielnym jedzeniu, tym samym ucząc się siedzenia przy stoliku. Ponadto tańczymy, malujemy, manipulujemy, biegamy w ogrodzie oraz uczestniczymy w zajęciach sensorycznych.Nad naszym bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem czuwa wykwalifikowany personel.

Kropelki

„Kropelki” to grupa wiekowa przeznaczona dla dzieci od 18 miesiąca do 24 miesiąca życia. Naszym pociechom zapewniamy opiekę na wysokim poziomie. Na co dzień dzieci uczestniczą w szeregu zajęć, które mają za zadanie wspierać wszechstronny rozwój ich dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, motorycznych, poznawczych i emocjonalnych w ciekawy i inspirujący sposób. Zajęcia i zabawy realizowane są na podstawie planu opiekuńczo–wychowawczego i dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci. Nauka odbywa się poprzez zabawę w przyjaznej i radosnej atmosferze, dostarczając tym samym wiele pozytywnych i wesołych wrażeń z poznawania świata. Organizujemy zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, taneczne, rytmiczne, manualne, plastyczne, sensoryczne, logopedyczne, dydaktyczne, relaksacyjno – wyciszające, zajęcia integrujące z użyciem Chusty Klanza, doświadczenia i eksperymenty. Uczymy dzieci także czynności samoobsługowych takich, jak mycie rąk, korzystanie z nocników, czy samodzielne spożywanie posiłków. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza własne umiejętności.

Leśne skrzaty

Do grupy „Leśne Skrzaty” uczęszczają dzieci w wieku 2-2,5 lat. Nasze dzieci to prawdziwe wulkany energii, z wielką ciekawością i radością odkrywające każdego dnia coś nowego. Lubią doświadczać, badać, porównywać, nazywać, dotykać, chłoną świat wszystkimi zmysłami. Dlatego też nasz program opiekuńczo-wychowawczy uwzględnia szereg doświadczeń i eksperymentów, zabawy ruchowe, sensoryczne, muzyczne, plastyczne, dydaktyczne, logopedyczne oraz integracyjne z użyciem chusty animacyjnej. Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku i indywidualnych możliwości dzieci. Nauka odbywa się poprzez zabawę w przyjaznej i radosnej atmosferze, dostarczając tym samym wiele pozytywnych i wesołych wrażeń z poznawania świata. Dużą uwagę przywiązujemy także do jak najlepszego przygotowania dzieci do podjęcia dalszej nauki w przedszkolu oraz dajemy im okazję do stawania się coraz bardziej samodzielnymi i zaradnymi. W codziennej zabawie i nauce dzieciom towarzyszy wykwalifikowany i zaangażowany personel.

Smerfy

„Smerfy” to grupa wiekowa, do której uczęszczają dzieci od 30 miesiąca do 36 miesiąca życia. Smerfy to najstarsza grupa dzieci w żłobku. Plan pracy obejmuje treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Stymulujemy zmysły dzieci poprzez odpowiednio dobrane metody pracy oraz środki dydaktyczne. Dzieci stale eksperymentują i uczą się poprzez zabawę. Na co dzień jesteśmy blisko natury – obserwujemy świat i zmieniającą się przyrodę, bawimy się kolorami, biegamy w ogrodzie. Wypełniamy każdy dzień spędzany u nas, ciekawymi zajęciami, w których dzieci chętnie uczestniczą i rozwijają swoje umiejętności. Słuchamy muzyki, tańczymy, śpiewamy piosenki i odzwierciedlamy je ruchem. Ruszamy w fascynujące podróże poprzez bajki, opowiadania i teatrzyki. Dziecko kończące żłobek nabywa umiejętności tj. samodzielnego zaspakajania potrzeb fizjologicznych, kulturalnego zachowania się przy stole, samodzielnego spożywania posiłków, umiejętność pracy w grupie, samodzielnego ubierania się i rozbierania, opanowuje nawyk mycia zębów i rąk. Ponadto kształtowane są także nawyki grzecznościowe i porządkowania. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza własne umiejętności.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH