Rawa Mazowiecka, 28.12.2021r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  DZIECI UCZESZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA

  

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku
o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, zgodnie z art. 53 ust. 3 informuję
o obowiązku przekazania danych, o których mowa w ust. 2 podmiotowi prowadzącemu żłobek.

W naszym wypadku informację  na załączonym formularzu należy przekazać do dyrektora żłobka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022r.

Podmioty prowadzące żłobki zgodnie z art. 53, ust. 4 przetwarzają dane
w zakresie wymaganym przez ustawę.

 

 

                                                                                      Katarzyna Wasilewska – dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”

 

 

Formularz dla rodziców RKO

Oświadczenie o odmowie przekazania danych rodzica

Klauzula Informacyjna

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH