DLA RODZICÓW

KILKA WSKAZÓWEK ORGANIZACYJNO - FORMALNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBYWANIEM DZIECKA W NASZYM ŻŁOBKU

PROSIMY

 • Przekazywać na bieżąco informacje o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka podczas oddawania dziecka pod opiekę Pani opiekunki (np. czy dziecko spało w nocy, czy zjadło przed wyjściem, czy otrzymało jakieś leki)
 • W sytuacji kiedy dziecko było odesłane z temperaturą, jest po przebytej chorobie jak również po dłuższej nieobecności w placówce związanej z chorobą przedstawić ,,notesik” z wpisaną informacją przez lekarza pediatrę, że ,,jest zdrowe”; 
 • Podawać telefonicznie informacje o wystąpieniu choroby zakaźnej (ospę wietrzną, różyczkę itp.
 • Zwracać uwagę na czystość, krótko obcięte paznokcie
 • Nie zakładać odzieży z cekinami i innymi ozdobami, które mogą ulec oderwaniu, co grozi połknięciem przez dziecko lub włożeniem do ucha lub nosa;
 • Na bieżąco aktualizować numery telefonów rodziców, opiekunów.

Jednocześnie informujemy:

 1. W Żłobku pielęgniarka, opiekunki nie podają dzieciom żadnych leków.
 2. Prowadzimy diety eliminacyjne dla dzieci, które tego wymagają dlatego prosimy o dostarczenie zaświadczeia od lekarza alergologa wskazującego rodzaj diety i które produkty należy wyeliminować z diety dziecka. Wszystkie uwagi zostaną uwzględnione przez osoby odpowiedzialne za Żywienie dzieci w Żłobku.

OPIEKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

W zakresie działań profilaktyki zdrowotnej nad dzieckiem Żłobek zapewnia fachową opiekę pielęgniarską.

Pielęgniarka w żłobku odpowiedzialna jest za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz edukację i oświatę zdrowotną:

 • nadzoruje stan higieniczny dzieci kształtując prawidłowe nawyki higieniczne i pielęgnuje wrażliwą skórę małego dziecka
 • kontaktuje się z rodzicami w przypadku zachorowania dziecka
 • prowadzi apteczkę żłobka
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach
 • współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania dzieci w domu i żłobku
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH