SALKA LOGOPEDYCZNA

mgr Żaneta Jankowska – Dołoto

logopeda, Trener Sensoplastyki I Stopnia, starszy opiekun dziecięcy w żłobku, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog opiekuńczo–wychowawczy, uczestnik licznych kursów (np. logorytmika, metoda Klanzy) i szkoleń z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej.

Do kogo adresowane są zajęcia logopedyczne?

Zajęcia logopedyczne kierowane są do dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz do dzieci, u których wykryto nieprawidłowości w rozwoju mowy. W trakcie zajęć indywidualnych stymulujemy rozwój zdolności językowych, wykonujemy liczne ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, słuchowe, ćwiczenia rozumienia poleceń, wyrównujemy opóźnienia rozwoju mowy oraz stymulujemy rozwój poznawczo – językowy.  Wzmacniamy także procesy związane z pamięcią, uwagą i wzrokiem.  Wszystkie wykonywane ćwiczenia mają formę zabawy i dostosowane są do wieku i indywidualnych możliwości dziecka. Staramy się zachęcać do współpracy i kontynuacji pracy ze swoją pociechą  w domu także rodziców. Dzięki temu wspólnie dajemy dziecku szansę na szybsze osiągniecie pożądanych efektów.

Co znajduje się na sali?

Pracujemy w odpowiednio przygotowanej sali, wyposażonej min. w lustro – niezbędny element zajęć logopedycznych. Podczas zajęć korzystamy z wielu ciekawych pomocy logopedycznych oraz wykorzystujemy różne formy pracy z dziećmi tak , aby terapia była dla dziecka atrakcyjna. Do dyspozycji dzieci są min. różnorodne karty i pluszowe zwierzątka do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych, gry oddechowe, dmuchajki, bańki mydlane, piórka, piłeczki, plansze manipulacyjne, książeczki sensoryczne, karty i plansze do prezentacji, onomatopeje  – ćwiczenia sekwencji słuchowych, zestawy do ćwiczeń percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji, kostki dźwiękowe, gry oparte na porównywaniu i dopasowywaniu elementów, domino, duże memory, klocki, układanki, puzzle dźwiękowe, instrumenty muzyczne i wiele innych. Z powyższych pomocy logopedyczny korzystamy zarówno w sposób tradycyjny (zgodnie z instrukcją), jak i twórczy ( pomoce stanowią wówczas podstawę do zabaw i ćwiczeń stworzonych na potrzeby konkretnego dziecka).

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH