O nas

Malinki
Słoneczka
Kropelki
Leśne skrzaty
Smerfy

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej

To bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Otaczamy maluszki ciepłem, opieką i wsparciem oraz rozbudzamy i stymulujemy ich naturalną aktywność. Dbając o zbilansowaną dietę dla najmłodszych w naszej żłobkowej kuchni przygotowujemy zdrowe i smaczne posiłki, dzięki czemu wyrabiamy dobre nawyki żywieniowe. Proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie przez zabawę. Stwarzamy dzieciom środowisko, które jest dla nich ciekawe, a jednocześnie chroni je przed nadmiarem bodźców. Naszym celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalną ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

Zgodnie z ideą integracji naszym nadrzędnym celem jest wspólny rozwój i nauka dzieci w szczególności z rożnego rodzaju problemami rozwojowymi, likwidowanie barier, równe prawa i obowiązki dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego aktualnych możliwości rozwojowych.

Dzieci są dla nas ogromną inspiracją. Staramy się za nimi podążać i dać im najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturowego, emocjonalnego i fizycznego. Wcześniactwo, wady wrodzone i inne zaburzenia (tj. zespół Aspergera, autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej, nieprawidłowości rozwoju mowy) wiążą się z poważnymi konsekwencjami rozwojowymi i funkcjonalnymi. W znacznym stopniu mogą ograniczyć dziecku poznawanie świata, rozumienie i inicjowanie zmian w swoim otoczeniu oraz komunikowanie się z rodzicami. Trudności te są tym większe
i rozleglejsze, im więcej schorzeń posiada dziecko.

Wyjątkowa kadra specjalistów, na czele z Panią dyrektor, potrafi rozpoznać najróżniejsze dysfunkcje u dzieci uczęszczających do żłobka. Rodzice mogą mieć problem z ich rozpoznaniem z uwagi na fakt, iż przed ukończeniem trzeciego roku życia rozwój dzieci jest szczególnie intensywny i wielopłaszczyznowy. Właściwa współpraca terapeutów z rodzicami przyczynia się do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka z trudnościami oraz zwiększania skuteczności oddziaływań terapeutycznych.

Wiedząc o tym, że wcześniejsze zdiagnozowanie zaburzeń dziecka i wczesna jego terapia daje szanse na częściowe wyrównanie nieprawidłowości na terenie naszej placówki, powstały następujące sale:

– Sala do Terapii Integracji Sensorycznej,

– Sala Doświadczania Świata,

– Salka Logopedyczna.

Wszystkie wyżej wymienione sale wyposażone są w nowoczesny i certyfikowany sprzęt.

Dzieciom uczęszczającym do Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” zapewniamy:

1. Stałą opiekę specjalistów:

– logopedy,

– terapeuty Integracji Sensorycznej,

– oligofrenopedagoga,

– certyfikowanego terapeuty Snoezelen I stopnia,

– muzykoterapety,

– Trenera Sensoplastyki® I stopnia.

2. Zajęcia z zakresu wspierania rozwoju małego dziecka.

3. Indywidualne programy wspierania rozwoju.

4. Zajęcia prowadzone wg autorskich programów naszych opiekunów.

5. Dodatkowe zajęcia:

– Sensoplastyka®,

– rytmika,

– pedagogika zabawy (Klanza),

– logorytmika,

– gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

– zajęcia animacyjne pt. „Mały Einstein”,

– Ruch Rozwijający Weroniki Sherbourne,

– zabawy logopedyczne.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH